logo transparant v3

De besturen van de vier seniorenverenigingen binnen de SSGB hebben besloten een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Onze verenigingen zijn organisaties met een groot aantal leden en vrijwilligers. We willen dat ongewenst gedrag binnen onze verenigingen niet onbesproken blijft en tot vervelende situaties leidt. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen.
De vertrouwenspersoon staat klaar voor de leden en/of vrijwilligers. Zij hebben iemand om mee te praten, zonder dat ze toestemming van het bestuur nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat leden en/of vrijwilligers zich op hun gemak voelen om hun zorgen te delen in een vertrouwelijke setting. Ook maakt dit de drempel om een vertrouwelijk gesprek aan te gaan lager. Het doel van deze gesprekken is om ongewenst gedrag aan te pakken en op te lossen.
Wij zijn blij dat Guy Rutten, voormalig huisarts, deze rol voor de vier verenigingen wil gaan vervullen
Hieronder stelt hij zich voor.

guy rutten


Guy Rutten.
Woonachtig in Beuningen, was van 1982 tot 2014 werkzaam als huisarts in Beuningen, aanvankelijk 4 en later 2 dagen per week. Daarnaast was hij van 1998 tot aan zijn pensioen in 2018 hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, met als bijzonder aandachtsgebied diabetes. Van 2014 tot 2022 was hij bestuurslid en daarna voorzitter van Perspectief, de organisatie voor welzijn, zorg en cultuur in onze gemeente. Momenteel werkt hij nog ongeveer 1 dag per week aan de universiteit.
De vertrouwenspersoon is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


We hebben een regeling ongewenste omgangsvormen opgesteld.

* Het bestuur
Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de 50+ Vereniging Weurt waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen.
* Ongewenste omgangsvormen
Ongewenste omgangsvormen zijn als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart of simpel gezegd: gedrag waardoor anderen zich minder prettig of bedreigd voelen.
Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen de 50+ Vereniging Weurt in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld, aanstootgevend gedrag, ongewenst taalgebruik en andere vormen van (verbale) agressie.
* Vertrouwenspersoon
Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon gaat uit van de belangen van het betreffende lid en is in principe gehouden aan geheimhouding. De vertrouwenspersoon doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenste omgangsvormen. ‘
De voorzitter van het bestuur treedt op als directe contactpersoon voor de vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon wordt bekend gemaakt via de Colofon in de Cirkel en de website.
* Melding
Als een lid of een gast van de 50+ Vereniging Weurt dan wel personen van andere verenigingen of organisaties, te maken hebben of hebben gehad met ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen van een 50+ Vereniging Weurt lid of leden dan kan die persoon op twee manieren daarvan melding doen,
Contact opnemen met het bestuur van de 50+ Vereniging Weurt. Als er een melding van ongewenst gedrag binnenkomt, zal een bestuurslid zo snel mogelijk na de melding contact opnemen met desbetreffende persoon of personen.
Contact opnemen met de vertrouwenspersoon Als er een melding/klacht van ongewenst gedrag bij een vertrouwenspersoon binnenkomt, dan lost de vertrouwenspersoon die melding/klacht niet op, maar draagt de vertrouwenspersoon er zorg voor dat in de eerste plaats de melder/klager wordt opgevangen, begeleid en ondersteund. Melden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Na de eerste opvang kan de vertrouwenspersoon:
samen met de melder/klager analyseren wat er precies aan de hand is;
samen met de melder/klager doornemen wat reeds ondernomen is en wat nog te doen is;
zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling;
adviseren over het indienen van een formele interne klacht;
eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;
nazorg geven.
* Positie van de klager, de aangeklaagde
Vanaf het moment dat een klager een interne klacht indient bij het bestuur wegens ongewenst gedrag is de aangeklaagde bekend. De aangeklaagde kan, ongeacht de aard en ernst van de klacht, rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door het bestuur.
Het bestuur van de 50+ Vereniging Weurt hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast.
Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende maatregelen.
* Geheimhouding en bescherming
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking heeft over de gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Het bestuur van de 50+ Vereniging Weurt draagt er zorg voor dat personen die melding doen niet worden benadeeld in hun positie binnen de vereniging.

Komende activiteiten

Walking Voetbal
26 jul 2024 09:30 - 12:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Walking Voetbal
02 aug 2024 09:30 - 12:00

Columns

juli 02, 2024
mei 25, 2024
april 24, 2024

 

bannerv3 wita